Qi Gong i Medytacja
spotkania na Żoliborzu


Medytacja na dzień dobry!

Nowa nabór na trening Tai Chi
Warszawa Powiśle


kameralna grupa

Skaryszewskie spotkania
z Qi Gongiem


(Działamy dalej!!!) w każdą środę 11:00-12:30

Budowa podstawy Dan Tien – Światło szczęścia

Trzecia i ostatnia część materiału o budowaniu Dantian. Poprzedni odcinek znajdziecie pod adresem Budowa podstawy Dantian – Kultywacja Qi przedurodzeniowej.

Aby móc praktykować tę metodę, wskazane jest skonsultowanie się z doświadczonym nauczycielem.

Smok wypływa na morze

Ćwiczenie należy wykonywać w pozycji siedzącej, zachowując proste plecy. Oddech przez nos – lekki i swobodny. Należy skupić się na Dantian, aż pojawi się odczucie ciepła. Przyjąwszy pępek za centralny punkt, wizualizujemy Qi zataczającą spirale wokół pępka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tj. z lewej strony do prawej, z góry na dół, stopniowo zwiększającą promień ruchu. Po wykonaniu osiemnastu obrotów należy zmienić kierunek i prowadzić równomiernie Qi tak, aby obróciwszy się następne osiemnaści razy, wróciła do punktu pępka. Powtórzyć cały cykl kilkakrotnie.

Ćwiczenie wykonujemy codziennie, postawiwszy sobie za cel opanowanie umiejętności prowadzenia Qi przy pomocy umysłu. Po osiągnięciu celu, w miarę praktyki, stopniowo zwiększamy ilość obrotów Qi do dwudziestu czterech, trzydziestu sześciu, siedemdziesięciu dwu i osiemdziesięciu jeden powtórzeń. Ćwiczenie nie wymaga zakończenia masażem brzucha.

Przy małej ilości obrotów Qi przyrost promienia opisywanych okręgów powinien być większy. Przy większej ilości obrotów – mniejszy. W każdym przypadku obwód ruchu powinien ograniczać się: z góry – dolną granicą żeber, od dołu – kością łonową, z lewej strony i z prawej strony – górnym brzegiem miednicy.

Początkujący mają zazwyczaj trudności z myślową kontrolą rotacji Qi. Nabycie podstawowych umiejętności trwa około jednego miesiąca. Potem pojawia się odczuwanie kuli Qi. W rezultacie, kontynuując szkolenie, będziesz czuć, jak kula Qi obraca się w jamie brzusznej zgodnie z „ruchem myśli”.

Małe krążenie

To ćwiczenie można wykonywać dopiero po opanowaniu poprzedniego.

Na wdechu należy wyobrazić sobie, że Qi z Dantian opuszcza ciało przez krocze (punkt Huiyin). Równocześnie należy rozluźnić odbyt i jądra *1. Na wydechu skierować Qi w górę do punktu Mingmen i następnie do Dantian. W tym czasie trzeba podkurczyć odbyt i jądra. W ten sposób kontynuujemy prowadzenie Qi po kole: Dan Tien – Huiyin – Mingmen – Dantian (ten krąg znany jest jeszcze pod nazwą „mały niebiański krąg”). Następnym etapem jest prowadzenie Qi po granicach stref Yin i Yang („ryby Yin i Yang”), po torze „wielkiej granicy”, nie przekraczając granic obszaru wyznaczonego przez punkty Dantian – Huiyin – Mingmen (rys. 10, 11, 12). Przemieszczanie Qi po trasie należy obowiązkowo skoordynować z oddechem.

Rysunki 10 do 12
Rysunki 10 do 12

Spożywanie pereł

Po opanowaniu poprzedniego ćwiczenia można przejść do następnego etapu. Mentalnie przenieść Qi wokół pępka zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (patrząc w dół), od lewej do prawej, stopniowo zmniejszając promień rotacji. Na wdechu Qi znajduje się w żołądku, na wydechu – po bokach w pasie. Osiągnąwszy efekt „Qi podążającej za myślą”, należy zmienić kierunek i poprowadzić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (od prawej strony do lewej), zwiększając promień obrotu jak dotychczas, póki Qi nie „podąży za myślą”.

Po osiągnięciu celu należy skierować Qi po wewnętrznej powierzchni jamy brzusznej z lewej strony do prawej i po spirali w górę. Kiedy Qi osiągnie górną granicę piersi, należy ją opuszczać po spirali z powrotem w dół (rys. 13, 14). W ten sposób przeprowadzamy Qi w górę i z powrotem siedemdziesiąt dwa razy.

Rysunki 13 i 14
Rysunki 13 i 14

Ruch obrotowy „wewnętrznej Qi” należy prowadzić swobodnie, według dokładnych koncentrycznych kręgów, zgodnie z „ruchem myśli” – „Qi podąża za myślą”. Prędkość przemieszczania Qi, zwłaszcza w początkowym etapie treningu, nie powinna być zbyt wielka. Ważne, aby prędkość ruchu Qi była skoordynowana z oddechem (lekkim, powolnym, miękkim) i kierunkiem myśli. Jeśli Qi nie podąża za myślą, nie wolno się zmuszać. W najgorszym razie nieuniknioną reakcją systemu kanałów energetycznych jest powstanie „odchyleń” ich działania.

Kończąc ćwiczenie, za każdym razem należy w myśli skierować Qi do Dantian.

W trakcie wykonywania ćwiczenia może pojawić się uczucie „pełności” Dantian, pulsacji (skoki) na Huayin, ciepła w punktach Baihui, Laogun, Yongquan i Mingmen, nadmiaru siły fizycznej. Jeśli pojawia się ból głowy, zaleca się przerwę, zrelaksowanie i skupienie na punktach Yongquan.

 

*1Tak wiem, opis jest skierowany do mężczyzny i nic na to nie poradzę. Proszę nie strzelać do tłumacza.


To nie jest mój autorski opis.

To tłumaczenie z rosyjskiego czasopisma „Qi Gong i Sport” ukazującego się od 1991, w 1998 zmieniło oni swoją nazwę na „Qi Gong i Życie”. W 2003 nagle przestało się ukazywać. Był to dwumiesięcznik, który jak na owe czasy publikował sporo opisów ćwiczeń i fajnych tekstów teoretycznych. Należy pamiętać, że język tego opisu jest dostosowany do czasów, w których ten tekst był pisany. Dziś nieco dziwi, a nawet śmieszy. Nie próbowałem jednak go „unowocześniać”, aby nie wpłynąć na przekaz.

Nie polecam ćwiczenia w oparciu o ten opis, ale jeśli ktoś praktykuje coś podobnego to może mu się ten materiał przyda. Nie mogę podać autora tekstu, bo o dziwo był to materiał anonimowy.

A co Ty myślisz na ten temat? Dodaj komentarz

%d bloggers like this: