Shaolin Shi Er Da Jin Gong część II

Poniżej zamieszczam drugą część tekstu Sławomira Pawłowskiego na temat Shaolińskiego Qi Gongu. Zapoznaliśmy się w nim z ogólnym rysem ćwiczeniem oraz ogólnymi zasadami wykonywania  ćwiczeń. Teraz czas na pierwszą serię ćwiczeń, tę najbardziej klasyczną. Zobacz pierwszą część artykułu.

Pozwoliłem sobie na drobną modyfikacje formy artykułu (i tak musiałem to zrobić bo oryginalny wordowski format nijak nie daje się przenieść do bloga.
 A.  Shi Su Gang si fu praktykujący ćwiczenia systemu qigong „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.
B. Rysunek z shaolińskiej księgi, przedstawiający mnicha praktykującego ćwiczenia systemu „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.
C. Rysunek z księgi autorstwa Wang Shou z 1841 roku przedstawiający człowieka praktykującego ćwiczenia systemu „Shi Er Da Jin Gong”.

Niektóre rysunki ilustrujące niniejszy artykuł są kopią ilustracji z księgi Wang Shou z 1841 roku.

Ćwiczenie pierwsze

ABC
clip_image002
fot.3
clip_image002
rys.1
clip_image002
rys.2
clip_image002
rys.3: Rysunki autorstwa Shi Su Gang si fu, na których zaznaczał on drogi przepływu Qi w trakcie wykonywania pierwszego ćwiczenia „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.

Rysunek „górny”

Przedstawiona została na nim graficznie oraz opisowo droga Qi w trakcie wdechu: Qi wypływa z punktów „Yong Quan” w stopach, dociera do punktu „Hui Yin” w kroczu, z niego wpływa do meridianu „Du Mai”. Biegnąc w górę ciała wzdłuż kręgosłupa dociera nim do punktów „Ming Men” i „Da Zhui”, następnie do „Bai Hui” (na szczycie głowy), po czym spływa przez środek czoła do punktu „Yin Tang” (między brwiami), dociera do podniebienia w jamie ustnej, a z niego przez język wpływa do meridianu „Ren Mai”, którym ostatecznie dociera do Środkowego Dan Tian” (Zhong Dan Tian).

Rysunek „dolny”

Przedstawiona na nim została graficzna oraz opisana droga przepływu Qi we wnętrzu ciała w trakcie wydechu. Qi wypływa ze środkowego „Dan Tian” (Zhong Dan Tian) dwoma strumieniami: pierwszym z nich wpływa do kręgosłupa, i na wysokości łopatek rozdziela się na dwa mniejsze nurty, docierające do pach, ramion, rąk i na koniec do punktów „Lao Gong” w centrach dłoni. Drugi strumień energii spływa ze środkowego „Dan Tian” w dół ciała docierając do „Dolnego Dan Tian” ( Xia Dan Tian). Następnie do punktu „Hui Yin” w kroczu, po czym rozdziela się na dwa nurty, płynąc nimi wzdłuż nóg meridianami „Yang Jiao Mai”, docierając do stóp. Ostatecznie do usytuowanych na ich podeszwach punktów „Yong Quan” ( bulgoczący gejzer/źródło ).

Opis wykonania ćwiczenia

Stań zwrócony twarzą na wschód. Głowa jest nieznacznie uniesiona, a wzrok skierowany nieco powyżej poziomu. Stopy ustawione są względem siebie równolegle i rozstawione są na szerokość ramion. Ramiona są zrelaksowane i naturalnie opuszczone, a łokcie lekko ugięte i uniesione. Wewnętrzne strony dłoni skierowane są ku podłożu, a ich grzbiety ku górze. Palce i kciuki są proste, utrzymywane poziomo w stosunku do podłoża, i skierowane w przód. Wnętrze ciała jest rozluźnione i zrelaksowane. Policz w myślach powoli od 1 do 49, unosząc palce i kciuki w górę oraz jednocześnie naciskając dłońmi w dół z wdechem oraz opuszczając palce do poziomu i rozluźniając dłonie z wydechem wymawiając przy tym w myślach kolejno każdą z powyższych liczb. Wykonuj naprzemiennie nacisk i rozluźnienie z każdą wypowiadaną w myślach liczbą od 1 do 49. ( rys.1, rys 2)

Z każdym wdechem odegnij palce dłoni w górę, a dłońmi naciśnij w dół, w kierunku podłoża. Energia Qi wypływa z usytuowanych na podeszwach stóp punktów „Yong Quan Xue”, przepływa przez punkt „Hui Yin” w kroczu, dociera do powiązanego z nerkami punktu „Ming Men” na kręgosłupie (DU-4). Następnie płynie wzdłuż kręgosłupa w górę ciała docierając do punktu „ Da Zhui” usytuowanego na siódmym kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa, po czym do punktu „Bai Hui” na szczycie głowy. Następnie dociera ona do położonego pomiędzy brwiami punktu „Yin Tang”. Po czym do „Zhong Dan Tian”( środkowego centrum energetycznego ciała usytuowanego pośrodku tułowia, pomiędzy piersiami, mniej więcej na wysokości splotu słonecznego). Jednocześnie poprowadź Qi z usytuowanych w centrach dłoni punktów „Lao Gong” przez ręce do kręgosłupa. Z niego do „Zhong Dan Tian” (Środkowego „Dan Tian”.) i zgromadź ją w nim.

Z wydechem zrelaksuj i rozluźnij ciało. Energia Qi wypływa wówczas z „Zhong Dan Tian”, dzieli się na dwa strumienie, którymi płynie przez ręce, kumulując się w skórze i wypływając przez jej pory na zewnętrz ciała, tworząc ochronną dla organizmu energetyczną otoczkę – tzw. „Wei Qi”. W tym samym czasie drugim nurtem Qi wypływa z „Zhong Dan Tian” i spływa w dół ciała poprzez dolny Dan Tian. Tam dzieli się na dwa strumienie, którymi przez nogi dociera do punktów „Yong Quan Xue” usytuowane w podeszwach stóp, skąd przez meridiany nóg wpływa (dosłownie: „rozlewa się”) do wnętrza całego ciała.

Ćwiczenie drugie

ABC
clip_image002
fot. 4
clip_image002
rys. 4
clip_image002
Rys. 5
clip_image002
rys. 6
clip_image002
Rys. 7

rys.6: Graficzne i opisowe przedstawienie przepływu Qi w trakcie wdechu. Qi wypływa z punktów „Yong Quan” usytuowanych na podeszwach stóp, docierając do „Środkowego Dan Tian” ( Zhong Dan Tian) znajdującego się w centralnej części klatki piersiowej.

rys: 7: Graficzne przedstawienie przepływu Qi w trakcie wydechu. Qi wypływa ze „Środkowego Dan Tian” cyrkulując do dłoni oraz do stóp.

Opis wykonania ćwiczenia

Po wykonaniu 49 powtórzeń pierwszego ćwiczenia przejdź bez zwłoki i zmiany postawy do wykonania drugiego ćwiczenia. Ugnij powoli palce dłoni i zaciśnij pięści, a następnie umieść je przed brzuchem. Grzbiety pięści i górne części rąk skierowane są w przód. Kciuki skierowane są ku sobie. Oddychając poprowadź Qi przez znajdujący się we wnętrzu kręgosłupa meridian „Zhong Mai”. Wraz z wdechem zaciśnij pięści, jednocześnie prostując, wyciągając i odwodząc w górę kciuki. Z wydechem zrelaksuj się, rozluźnij zaciśnięte pięści, przywiedź kciuki do pozostałych palców dłoni i ukształtuj je w „zamknięte” pięści. Powtórz ćwiczenie 49 razy.

Wdech: Poprowadź Qi z punktów „Yong Quan” usytuowanych na podeszwach stóp, przez nogi, do dolnego Dan Tian. Następnie w górę ciała, aż do Środkowego Dan Tian (rys 6). Jednocześnie zaciśnij mocno obie pięści, odwiedź kciuki w górę i wypowiedz w myślach liczbę „1”.

Wydech: Zrelaksuj wnętrze ciała. Wyprowadź Qi ze Środkowego Dan Tian – ( Chin: „Zhong Dan Tian”), podziel na dwa strumienie i skieruj do rąk. Jednocześnie poprowadź Qi w dół ciała przez dolny Dan Tian i nogi, do stóp, a z nich wyprowadź na zewnątrz ciała do podłoża. (rys 7.)

W przypadku „Ćwiczeń Tan Fu”

Ułożenie rąk jest nieco inne – (rys 7.). Ręce znajdują się z boków ciała, a pięści utrzymywane są na wysokości bioder. Kciuki obu pięści są odwiedzione i skierowane wzajemnie ku sobie. Licząc w myślach od 1 do 49 należy każdorazowo z wdechem odwodzić kciuki w górę. Za każdym razem, gdy wymieniamy w myślach kolejną liczbę, i rozluźniać pięści wraz z wydechem. Nadgarstki pozostają cały czas nieznacznie ugięte.

Ćwiczenie trzecie

                ABC
 
clip_image002
Rys. 8
clip_image002
Rys 9
clip_image002
Rys 10
clip_image002
Rys 11

rys.10:  Graficzne i opisowe przedstawienie przepływu Qi w trakcie wdechu. Qi wypływa z punktu „Bai Hui” na szczycie głowy oraz z punktów „Yong Quan” w podeszwach stóp zmierzając i docierając „Środkowego Dan Tian” (Zhong Dan Tian).

rys.11: Graficzne i opisowe przedstawienie przepływu Qi w trakcie wydechu. Qi wypływa ze „Środkowego Dan Tian” (Zhong Dan Tian) docierając do punktów „Yong Quan” usytuowanych w podeszwach stóp oraz „Lao Gong” w centrach dłoni. Następnie Qi rozprowadzana jest do tkanek miękkich całego ciała, energetyzując cały organizm.

Wdech:

Wraz z wdechem poprowadź Qi do środkowego Dan Tian (Zhong Dan Tian) jednocześnie dwiema drogami:

1.Z punktu Bai Hui na szczycie głowy w dół ciała meridianem Chong Mai (Zhong Mai).

2. Z punktów Yong Quan usytuowanych na podeszwach stóp w górę ciała przez nogi meridianami Yin Jiao Mai, przez punkt Hui Yin (w kroczu), i dolny Dan Tian. Jednocześnie zaciśnij mocno pięści i wymień w myślach jedną z 49 liczb.

Wydech:

Zrelaksuj się i skieruj Qi ze środkowego Dan Tian do dolnego Dan Tian, a z niego do krocza i poprzez nogi meridianami Yang Jiao Mai do punktów Yong Quan w stopach. Jednocześnie poprowadź Qi przez ręce aż do pięści. Następnie rozprowadź Qi do wszystkich rejonów ciała (napełnij nią całe ciało).

W przypadku „Ćwiczeń Tan Fu”

Po wykonaniu drugiego ćwiczenia pozostań w dotychczasowej postawie, ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion. Opuść pięści z boków ciała obok nóg, zegnij i umieść kciuki na środkowych paliczkach środkowych palców dłoni. Obróć pięści tak, aby punkty „Hu Kou” oraz zgięte kciuki skierowane były w przód. Pięści nie są mocno zaciśnięte, lecz jedynie naturalnie zamknięte. Powoli wyprostuj ręce w łokciach. Policz w myślach od 1 do 49, zaciskając i rozluźniając pięści przy każdej wymawianej w myślach kolejnej liczbie

Ćwiczenie czwarte

A             BC
Shi Er Da Jin Gong
clip_image002
Rys. 12
clip_image002
Rys 13
Rys 13
Rys. 14

rys.14, rys 15: Rysunki Shi Su Gang si fu, na których zaznaczył on drogi przepływu Qi w trakcie wykonywania czwartego ćwiczenia „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.

rys 14: Graficzne przedstawienie przepływu Qi w trakcie wdechu. Qi spływa z punktu „Bai Hui” (usytuowanego na szczycie głowy) meridianem „Du Mai” do podniebienia twardego w jamie ustnej. Następnie meridianem „Ren Mai” w dół ciała przez „Środkowy Dan Tian” (Zhong Dan Tian”). Usytuowany w centralnej części klatki piersiowej, do „Dolnego Dan Tian” ( Xia Dan Tian) w podbrzuszu.

rys.15: Graficzne przedstawienie cyrkulacji Qi w trakcie wydechu. Qi wypływa z „Dolnego Dan Tian” ( Xia Dan Tian) w górę ciała meridianem „Zhong Mai”, dociera do „Środkowego Dan Tian”. Następnie do rąk, energetyzując je.

Shi Er Da Jin Gong

Opis wykonania ćwiczenia

Po wykonaniu poprzedniego ćwiczenia unieś ręce przed sobą na wysokość ramion, utrzymując „pionowe” pięści w odległości około 30 centymetrów od siebie. Ręce są nieznacznie ugięte w łokciach, a punkty „Hu Kou” zwrócone w górę. Skieruj siłę w przód. Policz w myślach od 1 do 49 zaciskając pięści za każdym razem z wdechem i rozluźniając z wydechem. Przy każdej wymienianej kolejno w myślach liczbie.

Wdech:

Skup Qi w punkcie Bai Hui na szczycie głowy. Z wdechem poprowadź ją w dół ciała meridianem Du Mai przez punkty Ying Tang i Ren Zhong. Następnie meridianem Ren Mai przez środkowy Dan Tian (Zhong Dan Tian) do dolnego Dan Dian. Jednocześnie wymień w myślach kolejną z liczb i zaciśnij pięści.

Wydech:

Rozluźnij pięści i poprowadź Qi z dolnego Dan Tian meridianem Chong Mai (Zhong Mai) w górę ciała, przez Środkowy Dan Tian (Zhong Dan Tian) do obu rąk, całkowicie napełniając je Qi.

ciąg dalszy w części trzeciej…

A co Ty myślisz na ten temat? Dodaj komentarz