Shaolin Shi Er Da Jin Gong część III

Poniżej trzecia już część tekstu Sławomira Pawłowskiego na temat Shaolińskiego Qi Gongu. W poprzedniej części zapoznaliśmy z czterema pierwszymi z (z dwunastu ogółem) ćwiczeniami pierwszej serii ćwiczeń. Obecnie przedstawiam następną czwórkę. Poprzednią część znajdziecie w wpisie Shaolin Shi Da Jin Gong część II.

Pozwoliłem sobie na drobną modyfikacje formy artykułu (i tak musiałem to zrobić bo oryginalny wordowski format nijak nie daje się przenieść do bloga.
 A.  Shi Su Gang si fu praktykujący ćwiczenia systemu qigong „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.
B. Rysunek z shaolińskiej księgi, przedstawiający mnicha praktykującego ćwiczenia systemu „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”.
C. Rysunek z księgi autorstwa Wang Shou z 1841 roku przedstawiający człowieka praktykującego ćwiczenia systemu „Shi Er Da Jin Gong”.

Ćwiczenie piąte

A B C

clip_image002
Rys 16

clip_image002
Rys 17
przemywanie szpiku
Rys 18

Rysunek (rys 18) postaci po lewej stronie: WDECH. Energia Qi płynie jednocześnie dwiema drogami: „ścieżką ognia” i „ścieżką wiatru”. W górę ciała z punktów „Yong Quan” w podeszwach stóp, przez nogi meridianami „Yin Jiao Mai” do punktu „Hui Yin” (w kroczu), „Dolnego Dan Tian” i meridianem „Ren Mai” do „Środkowego Dan Tian” (chin: „Zhong Dan Tian”). W dół ciała meridianem „Du Mai” z punktu „Bai Hui” na szczycie głowy, przez punkt „Yin Tang” ( pomiędzy brwiami) , „Ren Zhong” ( pod nosem) do meridianu „Ren Mai” a nim do „Środkowego Dan Tian” (chin: „Zhong Dan Tian”), w centralnej części klatki piersiowej.

Rysunek postaci po prawej stronie: WYDECH. Po zrelaksowaniu ciała Qi wypływa ze „Środkowego Dan Tian” (Zhong Dan Tian) , spływa w dół ciała meridianem „Ren Mai” do „Dolnego Dan Tian” (chin: „Xia Dan Tian”), przepływa przez punkt „Hui Yin” w kroczu, a z niego biegnie dwoma strumieniami przez nogi meridianami „Yang Jiao Mai” do punktów „Yong Quan” usytuowanych w podeszwach stóp.

Opis wykonania ćwiczenia:

Nie zmieniając postawy rozpocznij wykonywanie tego ćwiczenia niezwłocznie po zakończeniu praktyki poprzedniego. Unieś ręce z zaciśniętymi pięściami ponad ramiona, tak, aby skierowane były pionowo w górę. Zwróć uwagę, aby w trakcie unoszenia pięści nie dotknąć nimi głowy. Punkty „Hu Kou” skierowane są w tył. Zgięte kciuki skierowane są ku sobie. Policz w myślach od 1 do 49, tak, jak poprzednio. Przy każdej wymienianej w myślach liczbie zaciskaj i rozluźniaj pięści.

Wdech : Qi wypływa z punktów Yong Quan usytuowanych w podeszwach stóp, zmierzając do Środkowego Dan Tian (Chin: Zhong Dan Tian). „Po drodze” przepływa ona przez punkt Hui Yin (usytuowany w kroczu) oraz Ming Men (na kręgosłupie). Jednocześnie Qi spływa z punktu Bai Hui (usytuowanego na szczycie głowy) w dół ciała, do środkowego Dan Tian. Zaciśnij mocno pięści i wymień myślach określoną liczbę. Zaciskając pięści będziesz odczuwał napięcie mięśni wokół kości, jakbyś napinał je wokół stalowych prętów.

Wydech : Zrelaksuj się i poprowadź Qi ze Środkowego Dan Tian w dół ciała, przez Dolny Dan Tian, do punktów Yong Quan w stopach. Następnie rozprowadź ją do wszystkich rejonów ciała i napełnij je nią (tj. energią Qi).

Ćwiczenie szóste

A B C

clip_image002
Fot 6

clip_image002
Rys 19

clip_image002
Rys 20

clip_image002
Rys 21

clip_image002
Rys 22

rys.21:  Graficzne przedstawienie przepływu Qi w trakcie wdechu. Qi płynie przez ciało do „Środkowego Dan Tian” ( chin: „Zhong Dan Tian”) jednocześnie dwoma meridianami: „Ren Mai” i „Du Mai”.
rys. 22: Graficzne przedstawienie cyrkulacji Qi podczas wydechu. Qi wypływa ze Środkowego Dan Tian i spływa w dółciałą aż do punktów Yong Quan usytuowanych w podeszwach stóp.

Opis wykonania szóstego ćwiczenia „Shaolin Shi Er Da Jin Gong”:

Rozpocznij wykonywanie szóstego ćwiczenia zaraz po zakończeniu praktyki poprzedniego. Ugnij ręce w łokciach i opuść pięści umieszczając je z obu stron głowy, w odległości około trzech centymetrów od niej, trzy centymetry poniżej uszu. Punkty „Hu Kou” znajdują się blisko ramion, a łokcie w jednej linii z ramionami. Palce dłoni skierowane są w przód. Policz w myślach od 1 do 49, zaciskając i rozluźniając pięści przy każdej wymienianej w myślach kolejno liczbie. Nieznacznie odginaj w tył łokcie w trakcie wdechu, natomiast w trakcie wydechu umieszczaj je ponownie na linii ramion.

Wdech : Qi płynie z punktów Yong Quan ( w stopach) w górę ciała, przez punkt Hui Yin, do Środkowego Dan Tian. Jednocześnie Qi spływa z punktu Bai Hui (usytuowanego na szczycie głowy) w dół ciała, do Środkowego Dan Tian. Zaciśnij mocno pięści i przesuń łokcie nieco w tył.

Wydech : Zrelaksuj wnętrze ciała. Qi płynie ze Środkowego Dan Tian w dół ciała, przepływa przez Dolny Dan Tian, i dociera aż do punktów Yong Quan w stopach. Gdy to nastąpi, rozprowadź Qi do wszystkich części nóg. Napełnij całe nogi energią Qi.

Ćwiczenie siódme

A B C

clip_image002
Rys 23

clip_image002
Rys 24
clip_image002
Rys 25

rys. 25.  (postać po lewej stronie rysunku): Graficzne przedstawienie przepływu Qi w trakcie wdechu. Zaciskając pięści i rozsuwajac na boki ręce na poziomie ramion poprowadź Qi ze stóp do „Środkowego Dan Tian” (chin: „Zhong Dan Tian”).
rys.25. (postać po prawej stronie rysunku): Graficzne przedstawienie cyrkulacji Qi w trakcie wydechu.

Opis wykonania ćwiczenia:

Po wykonaniu poprzedniego ćwiczenia wykonaj balans ciałem, tj: najpierw odchyl ciało nieznacznie w tył osadzając ciężar na piętach i unosząc palce stóp w górę, a następnie opuść palce stóp na podłoże i wychyl się w przód tak, aby pięty prawie odrywały się w górę od podłoża. Rozłóż i wyprostuj ręce z boków ciała na wysokości ramion. Punkty „Hu Kou” skierowane są w górę. Pięści są nadal zaciśnięte, a palce dłoni skierowane w przód. Policz w myślach od 1 do 49 utrzymując pięści na wysokości ramion. Przy każdym wdechu zaciskaj pięści i nieznacznie odchylaj ramiona w tył „otwierając klatkę piersiową, zaś przy każdym wydechu rozluźniaj pięści, a ręce ponownie umieszczaj na linii ramion. Czyń tak z każdą wymawianą kolejno w myślach liczbą.

Wdech : Qi płynie z punktów Yong Quan ( usytuowanych w podeszwach stóp), przez punkty Hui Yin i Ming Men do obszaru „Hou Du” i znajdującego się w nim punktu „Jia Ji”.

Wydech : Qi wypływa z obszaru „Hou Du”, z punktu „Jia Ji”, w górę ciała, przepływa przez punkt Bai Hui (na szczycie głowy), Ying Tang (punkt usytuowany pomiędzy brwiami), i dociera do Środkowego Dan Tian, skąd jest rozprowadzana do obu rąk. Odetchnij głęboko 49 razy.

Ćwiczenie ósme

B C

clip_image002
Rys 26

clip_image002
Rys 27
clip_image002
Rys 28

Rys 28: Graficzne przedstawienie cyrkulacji Qi: Górny rysunek – wdech.  Dolny rysunek – wydech.

Opis wykonania ćwiczenia : Po wykonaniu poprzedniego ćwiczenia „Shang Shi” przenieś niezwłocznie ręce z „zamkniętymi” pięściami w przód, przyjmując taką samą postawę, jak w ćwiczeniu czwartym, z tą różnicą, że w ćwiczeniu ósmym ręce są proste, a nie lekko ugięte w łokciach, jak miało to miejsce w ćwiczeniu czwartym. Pięści utrzymywane są na jednym poziomie i oddalone od siebie o około 8 centymetrów. Punkty „Hu Kou” skierowane są w górę. Policz w myślach od 1 do 49, utrzymując pieści przed sobą, zaciskając i rozluźniając je przy każdej wymawianej kolejno w myślach liczbie.

Wdech : Zrelaksuj się i poprowadź Qi meridianem „Du Mai” z punktu „Bai Hui” (usytuowanym na szczycie głowy) przez punkt „Yin Tang” ( położony pomiędzy brwiami) do podniebienia w jamie ustnej, a następnie meridianem „Ren Mai” w dół ciała przez środkowy Dan Tian (Chin: Zhong Dan Tian) do usytuowanego w podbrzuszu Dolnego Dan Tian.

przemywanie szpiku

Wydech : Trzymając obie pięści mocno zaciśnięte skieruj Qi z Dolnego Dan Tian do meridianu Du Mai. Poprowadź nim Qi w górę ciała wzdłuż kręgosłupa, przez punkt Ming Men ( „Bramę Życia”). Doprowadź strumień energii do obu rąk, a następnie w pełni je nią naenergetyzuj. Wykonuj powyższe ćwiczenie przez okres 49 oddechów.

Zakończenie serii w następnym odcinku cz iV

0 komentarzy do “Shaolin Shi Er Da Jin Gong część III”

  1. Rys. 22 –> wygląda jakby ćwiczenie powodowało tymczasowy porost włosów na nogach. Na szczęście znika w kolejnych fazach. Kobiety mogą ćwiczyć. 😉

    Odpowiedz

A co Ty myślisz na ten temat? Dodaj komentarz