Seminaria I Liq Chuan

Szkolenia z I Liq Quan
I Liq Quan

W dniach 09 – 11 kwietnia 2016 w Polsce będzie gościł mistrz Sam F.S. Chin. Będzie to jego ósma wizyta w Polsce.

Mistrz Sam F.S. Chin jest głównym nauczy­cielem systemu I LIQ CHUAN na świecie.
Organizatorami warsz­tatów są instruk­torzy I Liq Chuan Włodzimierz Hrymniak oraz Bartosz Samitowski, prowa­dzący szkoły I-Liq-Chuan w Warszawie. Warsztaty otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych

Plan Warsztatów:

1. SOBOTA-NIEDZIELA 09 – 10 kwietnia  => WARSZTATY I-LIQ-CHUAN
= Temat warsz­tatów: Wirujące dłonie, Lepkie ręce, apli­kacje do Formy Motyla
= Godziny treningów: 10:00 — 18:00 łącznie z przerwą na obiad
= CFILCA: Chin Family I Liq Chuan Association
= Koszt warsz­tatów:  690 zł, 610 człon­kowie CFILCA,  560 Instruktorzy I Liq Chuan
= Wczesna reje­stracja do 15 marca (dodat­kowa zniżka 60 zł zwią­zana z wczesną reje­stracją)
= Zgłoszenia ważne z wpła­coną zaliczką  – 200 zł

2. PONIEDZIAŁEK 11 kwietnia =>  DODATKOWE WARSZTATY I-LIQ-CHUAN Z WALKI
= Temat warsz­tatów: SANDA, wolna walka
= Godzina 17:00 – 20:00
= Cena 130 zł (dla osób które uczest­ni­czyły w semi­na­rium głównym), 200 zł dla pozo­sta­łych osób
= Zgłoszenia ważne z wpła­coną zaliczką  – 50 zł

Więcej danych na stronach organizatorów www.iliqchuan.pl

I Liq Quan

MIEJSCE WARSZTATÓW
= Miejsce warsz­tatów:  Revita Wellness Club

mistrz Sam Chin

Mistrz Sam Chin jest spadkobiercą stylu Chin (zwanego też I-Liq Chuan). Nazwa ta tłumaczona jest jako sztuka walki, w której używa się umysłu i potencjału własnego ciała. Styl Chin został stworzony przez ojca mistrza Sam China.

I-Liq Chuan zbudowane jest na fundamentach Tai Chi oraz chan (zen), rozwija świadomość danego momentu odczuwanego poprzez umysł i ciało. System nie bazuje na formach, będących zestawem technik. Osoba praktykująca ten styl (raczej poprzez rozpoznawanie i wyobrażanie, niż przez imitowanie kogoś i uczenie się kolejno technik) uczy się zrozumieć jak „mentalnie i fizycznie” wpływać na przeciwnika tak, aby uzyskać nad nim przewagę.

KO

Autor niniejszego bloga. Może nie jestem mistrzem, ale piszę o tym co robię i co mnie fascynuje. Jestem fanatykiem spędzania czasu na ćwiczeniach różnych ciekawych systemów treningowych. Ćwiczę Tai Chi, Qi Gong, Chuo Jiao Fanzi, łuk, bicz, rzucanie nożem i w zasadzie co się da... Jeśli chcesz ze mną poćwiczyć daj znać...

A co Ty myślisz na ten temat? Dodaj komentarz

%d bloggers like this: